Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
1 Vé Một chiều Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đi: 21/11

1,020,000 VND  
1 Vé Một chiều Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đi: 21/11

1,020,000 VND  
1 Vé Một chiều Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đi: 20/11

1,240,000 VND  
1 Vé Một chiều Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đi: 22/11

890,000 VND  
1 Vé Một chiều Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đi: 21/11

1,020,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 20/11

890,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 21/11

890,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 24/12

280,000 VND