Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Vinh

Đi: 21/02

1,099,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 21/02

1,600,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 21/02

1,600,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 21/02

1,600,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Vinh

Đi: 20/02

1,099,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Vinh

Đi: 20/02

1,099,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Vinh

Đi: 21/02

1,099,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Vinh

Đi: 22/02

1,099,000 VND