Hãng / Số véLoại véHành trìnhNgàyGiáXem
1 VéMột chiềuHồ Chí Minh - Hải Phòng

Đi: 29/08

1,000,000 VND  
1 VéMột chiềuHồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 29/08

790,000 VND  
1 VéMột chiềuHồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 05/09

790,000 VND  
1 VéMột chiềuHồ Chí Minh - Hải Phòng

Đi: 05/09

690,000 VND  
3 VéKhứ hồiHồ Chí Minh - Huế

Đi: 02/02

1,940,000 VND  
1 VéMột chiềuHồ Chí Minh - Hải Phòng

Đi: 29/08

1,000,000 VND  
1 VéMột chiềuHồ Chí Minh - Hải Phòng

Đi: 31/08

1,240,000 VND  
1 VéMột chiềuHồ Chí Minh - Hải Phòng

Đi: 01/09

1,240,000 VND  
1 VéMột chiềuHồ Chí Minh - Hải Phòng

Đi: 31/08

1,240,000 VND  
1 VéMột chiềuHồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 31/08

1,200,000 VND