Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
1 Vé Khứ hồi Tam Kỳ - Hồ Chí Minh

Đi: 16/02

140,000 VND  
1 Vé Một chiều Tam Kỳ - Hồ Chí Minh

Đi: 16/02

140,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 25/01

790,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Tam Kỳ - Hồ Chí Minh

Đi: 15/02

140,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Pleiku

Đi: 20/01

450,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Pleiku

Đi: 20/01

450,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Pleiku

Đi: 19/01

1,310,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Huế

Đi: 12/02

2,150,000 VND