Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 05/01

690,000 VND  
1 Vé Một chiều Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đi: 15/12

2,420,000 VND  
3 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Tam Kỳ

Đi: 11/02

2,050,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đi: 19/12

890,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Quy Nhơn

Đi: 14/02

2,050,000 VND  
1 Vé Khứ hồi Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Đi: 22/12

690,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Huế

Đi: 10/02

2,050,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Vinh

Đi: 04/02

1,840,000 VND