Hãng / Số vé Loại vé Hành trình Ngày Giá Xem
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Hà Nội

Đi: 17/12

1,240,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Tam Kỳ

Đi: 07/02

1,840,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Tam Kỳ

Đi: 18/12

470,000 VND  
1 Vé Một chiều Vinh - Hồ Chí Minh

Đi: 22/12

590,000 VND  
1 Vé Một chiều Vinh - Hồ Chí Minh

Đi: 21/12

590,000 VND  
1 Vé Một chiều Vinh - Hồ Chí Minh

Đi: 23/12

590,000 VND  
1 Vé Một chiều Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Đi: 16/12

1,460,000 VND  
1 Vé Một chiều Hà Nội - Đà Nẵng

Đi: 16/12

1,290,000 VND