Số lượng em bé nhỏ hơn hoặc bằng số lượng người lớn.
Điểm đi và điểm đến không được trùng.
Chọn chuyến bay chiều đi.
Chọn chuyến bay chiều về.
Vui lòng chọn ngày đi.
Vui lòng chọn ngày về.
Ngày khởi hành không được lớn hơn ngày về.
Ngày về không được nhỏ hơn ngày khởi hành.

Các loại vé máy bay

Các loại vé máy bay mà vé máy bay 5s liệt kê dưới đây sẽ là những lựa chọn cho du khách trong tất cả những chuyến hành trình của mình. Chúng tôi luôn mong muốn đem lại cho quý khách những tấm vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi để tiết kiệm tối đa chi phí đi lại của quý khách!

Giá vé nội địa của Vietnam Airline

Loại giáHạng đặt chỗ Thay đổi đặt chỗ Thay đổi hành trình Hoàn vé Dừng tối đa Hệ số cộng dặm GLP

Thương gia 

linh hoạt

C,D

Miễn phí

Thu phí: 300.000 VNĐ

Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

Thu phí: 300.000 VNĐ

Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

12 tháng

1,25/dặm

Phổ thông 

linh hoạt

K

Miễn phí

Trừ giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

Thu phí: 300.000 VNĐ

Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

Thu phí: 300.000 VNĐ

Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ

12 tháng

1,00/dặm

Tiết kiệm 

linh hoạt

L,M

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

12 tháng

0,75/dặm

Tiết kiệm

O,R,

Q

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

Thu phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

12 tháng

Không

cộng dặm


Siêu

tiết kiệm


G,E,P

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

12 tháng

Không
cộng dặm

Điều kiện chung:

 1. Kết hợp giá:
  • Loại giá siêu tiết kiệm: chỉ được phép kết hợp giữa các giá siêu tiết kiệm với nhau
  • Các loại giá khác: được phép kết hợp với nhau.
 2. Thay đổi/Hoàn vé:
  • Chỉ được phép thay đổi sang hành trình mới bằng hoặc cao tiền hơn.
  • Hoàn vé đã sử dụng 1 phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua và giá vé của chặng bay đã sử dụng, khách vẫn phải  trả phí hoàn vé.
 3. Phí thay đổi
  • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi
  • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.

 4. Nâng hạng:
  • Các hạng O,R,Q,L,M được phép nâng lên hạng K,D,C
  • Hạng K được phép nâng lên hạng D,C trừ giai đoạn Tết nguyên đán chỉ được phép nâng lên hạng C
  • Khách phải trả phần chênh lệch giữa giá mới và giá cũ và phí thay đổi (nếu có).

Vé máy bay giá rẻ khuyến mãi

138/22 Quang Trung, P.10, Gò Vấp